به صفحه تارنمای اطلاعات دانشجویان دانشگاه سمنان خوش آمدید.دانشجویان ما
بهزاد ورامینیان
person
هادی بهجتی راد
person
علیرضا خالقی
person
وحید بصری
person
راضیه راستگو
person
سیده خدیجه حیدریه
person
محمد بسارند

دانشکده ها
آموزشکده دامپزشکی
اقتصاد و مدیریت
بیو فناوری
پردیس دانشگاهی
دامپزشکی و دامپروری
روانشناسی و علوم تربیتی
ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
شیمی
علوم انسانی
علوم پایه
علوم شناختی
فیزیک
کویر شناسی
گردشگری
مرکز آموزش های مجازی(الکترونیکی)
منابع طبیعی
مهندسی انرژی های نوین
مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی شیمی، نفت و گاز
مهندسی عمران
مهندسی مکانیک
مهندسی مواد و صنایع
نانو فناوری
نفت
هنر
هوا فضا